Molukse verzetsstrijders

Veel mensen weten niet dat Molukse verzetsstrijders in Ede tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid hebben gevochten. Die broederschap willen wij belichten en kenbaar maken tijdens het Vrijheidsfestival met een expositie, muziek, dans en verhalen van de Molukse gemeenschap. Stichting Ana Upu uit Lunteren heeft de Molukkers in verbinding gebracht met het festival.

Tijdens het middagprogramma van het Vrijheidsfestival zal er een samengesteld Moluks koor optreden, de Gospelgroep Adjaib en het Gabungankoor, de Tifagroep Ina Ina en Tifagroep Ina Ama.